Garancija i povraćaj novca

Reklamacije


Kupci mogu prijaviti reklamacije na e-mail: office@mello.rs

Reklamacije na izostanak isporuke porudžbine u dogovorenom roku, kupci bi trebalo da dostave odmah nakon što je istekao okvirni rok koji je naznačen za isporuku poručenog proizvoda.

Reklamacije na primljenu količinu, odstupanja u vrsti proizvoda od poručenih ili eventualna oštećenja, kupci bi trebalo da pošalju što pre po prijemu pošiljke, odnosno najkasnije u roku od 3 dana od prijema paketa.

Potrebno je da reklamacija sadrži: identifikacione podatke o kupcu (ime i prezime, e-mail adresu koja je prijavljena prilikom porudžbine), identifikacioni broj porudžbine (broj porudžbine / računa), kao i detaljan opis u čemu se sastoji reklamacija.

Btonic pristupa rešavanju svake reklamacije odmah po prijemu, ali u zavisnosti od sadržaja reklamacije i potrebe da se istraži više činilaca, krajnji rok za odgovor na reklamaciju je 7 dana od dana prijema poslednje informacije za reklamaciju.

Rešavanje reklamacije je u roku od 15 dana.

Osnovno načelo kojim se Btonic rukovodi u rešavanju reklamacija je načelo dobrog trgovca koji brine o zadovoljstvu svojih kupaca.

Povraćaj novca


U slučaju povraćaja novca kupcu koji je porudžbinu platio u gotovini prilikom isporuke Btonic će povrat novca izvršiti uplatom na tekući račun koji mu kupac dostavi.

Saobraznost proizvoda


Btonic je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Btonic je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru do isteka roka upotrebe, od dana prelaska rizika na potrošača. Obzirom da je reč o potrošnim proizvodima čiji je rok upotrebe ograničen, prigovori na saobraznost su neosnovani nakon redovne upotrebe kojom se iscrpljuje svrha tog proizvoda ili nakon isteka roka trajanja. Upotreba robe koja nije redovna, koja je neuobičajena ili suprotna njenoj nameni i svojstvima, ili je nepravilna (npr. u odnosu na uputstvo o upotrebi ili uobičajeni način upotrebe), a usled koje nastane njena manjkavost, ne potpada pod saobraznost.