Garancija i povraćaj novca

Reklamacije

Kupci mogu prijaviti reklamacije na e-mail: office@mello.rs

Reklamacije na izostanak isporuke porudžbine u dogovorenom roku, kupci bi trebalo da dostave odmah nakon što je istekao okvirni rok koji je naznačen za isporuku poručenog proizvoda.

Reklamacije na primljenu količinu, odstupanja u vrsti proizvoda od poručenih, eventualna oštećenja ili na kvalitet proizvoda, kupci bi trebalo da pošalju što pre po prijemu pošiljke, odnosno najkasnije u roku od 3 dana od prijema paketa.

Potrebno je da reklamacija sadrži: identifikacione podatke o kupcu (ime i prezime, e-mail adresu koja je prijavljena prilikom porudžbine), identifikacioni broj porudžbine (broj porudžbine / računa), kao i detaljan opis u čemu se sastoji reklamacija.

Btonic pristupa rešavanju svake reklamacije odmah po prijemu, ali u zavisnosti od sadržaja reklamacije i potrebe da se istraži više činilaca, krajnji rok za odgovor na reklamaciju je 7 dana od dana prijema poslednje informacije za reklamaciju.

Osnovno načelo kojim se hiper rukovodi u rešavanju reklamacija je načelo dobrog trgovca koji brine o zadovoljstvu svojih kupaca.

Povraćaj novca

U slučaju povraćaja novca kupcu koji je porudžbinu platio u gotovini prilikom isporuke Btonic će povrat novca izvršiti uplatom na tekući račun koji mu kupac dostavi.