Uslovi korišćenja

Opšti deo

Na ove Uslove upotrebe i na vašu upotrebu Sajta se primenjuju Zakoni Republike Srbije. Sud u Nišu će imati nadležnost u svim sporovima koji proisteknu iz, ili su u vezi sa, ili se tiču ovih uslova upotrebe Sajta, kao i Vašeg načina njegovog korišćenja.

Hvala Vam što koristite proizvode i usluge internet prezentacije btonic.rs (u daljem tekstu Sajta). Pre korišćenja naših usluga, molimo Vas da pažljivo pročitajte sledeće uslove korišćenja. Svaka poseta Sajtu, znači da ste ove uslove pročitali, razumeli i da se slažete sa njima u celosti. Ukoliko ne prihvatate navedene uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da ne koristite naš Sajt.

Vaša privatnost nam je veoma bitna. Sve informacije koje se nalaze na Sajtu su prikupljene sa velikom pažnjom uz konstantnu brigu o bezbednosti Vaših podataka. Uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje i usluge koje možete naći na web prezentaciji btonic.rs. Posetom i korišćenjem našeg Sajta, smatra se da ste u potpunosti upoznati sa uslovima njegovog korišćenja i da ih bez ograničenja prihvatate kao i da prihvatate korišćenje sadržaja ovog sajta isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Ograničenje pristupa sajtu

btonic.rs zadržava pravo da sankcioniše bilo koji vid zloupotrebe I nedozvoljenog sadržaja na Sajtu te da preduzme odgovarajuće mere prema korisnicima koji ga upotrebljavaju na nedozvoljen način I suprotno Uslovima I propisima koji važe u Republici Srbiji..

Privatnost podataka

Kako bismo uspeli da izađemo u susret Vašim zahtevima neophodno je da od Vas prikupimo određene lične podatke u toku korišćenja naše web prezentacije. Prikupljamo samo najneophodnije, osnovne podatke o korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne I efikasne usluge. Koristeći te podatke bićemo u mogućnosti da izvršimo isporuku proizvoda koje ste poručili, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu Vaše porudžbine. Obavezujemo se i ulažemo velike napore kako bi sačuvali privatnost svojih korisnika a svoje poslovanje obavljamo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Sve podatke (Vaše ime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa i dr.)  koje nam ostavite na Sajtu, nećemo davati na uvid trećim licima sem u slučajevima koje zakon izričito predviđa. Neki delovi našeg Sajta koriste pakete informacija poznatije kao kolačići - “cookies” na Vašem računaru. Tehnologija kolačića koristi se da bi smo unapredili naše usluge I odgovorili vašim potrebama na što efikasniji način a sve u granicama koje Vi odredite.

Registrovani znaci

Logotip B!tonic je u vlasništvu LIFECARE ESSENTIALS, Beč, Austria. Na sajtu se mogu naći zaštitni znaci i oznake drugih kompanija sa kojima sarađujemo. Zabranjeno je svako neovlašćeno korišćenje ili zloupotreba logotipa i oznaka korišćenih na Sajtu.

Opšte odricanje od odgovornosti

Sajt koristite na sopstveni rizik i sopstvenu odgovornost. btonic.rs, niti bilo koje njegovo povezano ili zavisno pravno lice, zaposleni ili rukovodilac, kao ni bilo koje treće lice angažovano od strane kompanije nisu odgovorni za bilo koji vid štete koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem Sajta bez obzira na vrstu štete. Korisnik sajta je odgovoran za svaku štetu nastalu upotrebom informacija pruženim na Sajtu.

Ulažemo veliki trud da Sajt bude bezbedan od virusa, I ostalih štetnih uticaja ali ne možemo garantovati da virusa nema u potpunosti. Zbog toga, savetujemo da pri preuzimanju materijala sa Sajta koristite neki vid kompjuterske zaštite od virusa kako bi se navedeni rizik sveo na minimum. btonic.rs ne garantuje da se neće dogoditi nikakva greška u radu kao ni da će sva roba I usluge u svakom trenutku biti dostupni.

Ograničenje odgovornosti

Informacije, saveti i mišljenja izražene na ovom Sajtu ne treba tumačiti kao direktne savete za donošenje ličnih, zdravstvenih ili bilo kojih drugih odluka. Za svaki specifičan savet prilagođen Vama I Vašem zdravstvenom stanju u svakom pojedinačnom slučaju neophodno je da se konsultujete sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Sajt btonic.rs sadrži informacije opšte prirode, koje nisu namenjene za rešavanje bilo kojih zdravstvenih stanja a posebno ne zdravstvenih stanja specifične prirode ili za neku konkretnu osobu ili entitet bez prethodnog konsultovanja sa stručnim licem I kao takve one ne predstavljaju profesionalni savet.

btonic.rs ne garantuje da Vaša upotreba sadržaja neće predstavljati kršenje prava nekog trećeg lica, da će sadržaj biti tačan, potpun ili ažuriran, niti za to preuzima odgovornost.

Sadržaj ovog Sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na Sajtu se mogu vršiti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Ne garantujemo da će sajt biti uvek dostupan I funkcionalan. Ne garantujemo da će Web prezentacija biti usklađena sa svim web browsers I platformama.

Odricanje od odgovornosti za veb-sajtove trećih lica

Naš Sajt može da sadrži linkove ka eksternim sajtovima koji nisu u vlasništvu btonic.rs niti su pod njegovom kontrolom. Navedeni linkovi nalaze se na našem Sajtu radi Vaše ugodnosti pri korišćenju I orijentaciji na internetu te ne predstavljanju sadržaj na koji btonic.rs može direktno da utiče. Odričemo se svake odgovornosti proistekle iz korišćenja sadržaja putem navedenih linkova mimo granica naše prezentacije. Korišćenjem našeg Sajta potvrđujete i saglasni ste da btonic.rs nije odgovoran za dostupnost takvih spoljnih sajtova ili resursa i nije odgovoran za sadržaj, usluge, proizvode ili druge materijale koji se nalaze ili su dostupni na tim sajtovima ili resursima a pogotovu za štetu proisteklu iz linkova ili u vezi sa njima. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od sajtova na koje vode linkovi sa našeg Sajta, činite to na sopstvenu odgovornost.

Autorska prava

Svaka neovlašćena upotreba sadržaja sa ovog Sajta podleže zaštiti autorskih prava. btonic.rs zadržava pravo na izmenu Uslova objavljenih na sajtu u bilo kom trenutku. Preporučujemo da povremeno posetite ovu stranicu I proverite da li je došlo do promene Uslova. Svi Uslovi koji se nalaze na ovom Sajtu su u skladu sa važećim zakonima I propisima. Ukoliko dođe do međusobne  neusklađenosti Uslova I neke od odredbi aktuelnih zakona prednost ima zakon.