Politika privatnosti


Izjava o zaštiti podataka (Privacy Policy)

Naš odnos prema zaštiti podataka

Za nas je zaštita podataka o ličnosti jako ozbiljna tema i obvezujemo se na poštovanje privatnosti svih osoba koje se posećuju našu internet stranicu. Mi nosimo odgovornost za to da je naš rad s ličnim podacima korisnika naših internet stranica u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Šta su lični podaci, odnosno podaci povezani s osobom i u koje svrhe se oni koriste?

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na neko fizičko lice, uz pomoć kojeg je identitet tog fizičkog lica određen ili odrediv, posredno ili neposredno. Podatak o ličnosti je, dakle, svaka informacija koja nas, kao fizička lica, bliže određuje i koja se može dovesti u vezu sa konkretnom osobom. To mogu biti ime i prezime, adresa, JMBG, broj telefona, broj računa u banci i slično, ali i svaki drugi podatak koji nešto govori o nama. Mi skupljamo, čuvamo i koristimo samo za određene svrhe – uz Vaše odobrenje – isključivo one podatke koji su nam potrebni da bismo Vas npr. registrovali kao klijenta, pretplatnika newslettera ili učesnika u nekoj nagradnoj igri, da bismo obavili narudžbinu, ili da bismo Vam mogli poslati informacije koje su u skladu sa Vašim individualnim interesima.

Prepuštamo li Vaše lične podatke trećim osobama?

Vašim lični podaci se koriste samo unutar naše kompanije i neće biti korišćeni ili deljeni trećim licima.

Cookies

Cookies su komadići podataka koje internet sajtovi razmenjuju sa korisničkim uređajem za kratkoročno pamćenje aktivnosti korisnika na sajtu. Cookies olakšavaju posetu naših stranica i pomažu Vašem prepoznavanju prilikom sledeće posete. Cookies mogu služiti u svrhu postavljanja profila korisnika. Oni nam pomažu još bolje prilagoditi sadržaje naših stranica potrebama naših posetilaca. Cookies naše kompanije ne sadrže nikakve informacije o Vama, nego samo broj prepoznavanja koji izvan okvira naše online ponude nema nikakva značenja.

Usput treba napomenuti da cookies na sistemu posetilaca ne pričinjavaju nikakvu štetu. Ako ne želite koristiti njihove prednosti onda ih možete, uz pomoć jednostavnog postupka na Vašem browseru, deaktivirati (isto tako ponovno aktivirati).

Ne snosimo odgovornost za linkove na stranice drugih online usluga

Upućujemo Vas na to da online usluge drugih ponuđača, do kojih se preko naših stranica može doći, skupljaju podatke u vezi s pretplatom newslettera, o nagradnim igrama, ponudama robe i sl., te da su ti ponuđači lično odgovorni za pridržavanje zakonskih odredbi u vezi zaštite podataka, te da u pravilu imaju sopstvene smernice za zaštitu podataka. U vezi navedenog mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost niti garancije.

Vaše pravo na promenu i brisanje Vaših ličnih, kod nas sačuvanih, podataka

U svako doba imate mogućnost opozvati Vaše odobrenje za obradu i upotrebu Vaših ličnih podataka, kao i pravo promeniti Vaše podatke. Ako to želite molimo Vas obratite se na e-mail adresu navedenu na www.btonic.rs.

Naše pravo na promenu ove izjave o zaštiti podataka o ličnosti

Zadržavamo pravo promeniti ovu izjavu o zaštiti podataka o ličnosti u svako doba, uzimajući uvek u obzir važeće pravne odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.