Tag - Kolagen

Kolagen – Put do zdravlja i mladolikog izgleda

Zdrava koža pruža aktivnu granicu između unutrašnjeg i spoljašnjeg okruženja tela čoveka i omogućuje trajnu adaptaciju i aklimatizaciju organizma tokom njegovog životnog veka. Uticaj starenja na izgled i funkciju kože poslednjih decenija je dobio sve veću pažnju u javnosti. Opšte je prihvaćeno da se starenje kože razlikuje od hronosloškog starenja kože....

Read more...