Tag - Maku

Libido i polna funkcija

Libido ili seksualni nagon odnosi se na spontanost, učestalost i veličinu/jačinu seksualne želje. Na navedeno utiču pre svega naši hormoni i neurotransmiteri, odnosno njihova ravnoteža. Njihova disfunkcija, na primer uslijed pojave kliničke depresije, može suzbiti i libido, uz neminovno smanjenje kvaliteta života koju nosi to ozbiljno mentalno stanje. Kad uporni nedostatak...

Read more...